O nás

Chovu hovawartů se věnujeme přes 10 let, zkušenosti se štěňátky získáváme a obohacujeme už šest let. Naše chovatelská stanice nabízí pro chov psů rozsáhlý pozemek (cca 3000 m2), velký důraz klademe na správnou socializaci štěňat v rodinném prostředí s dětmi, v přírodě a ve městě.

Úspěchy našich štěňat:

Proč psa s průkazem původu (PP)?

Díky průkazu původu (PP) máte jistotu, že z Vámi vybraného štěňátka vyroste jedinec odpovídající standardu plemene, pro který jste se rozhodli.
Průkaz původu psa nazývaný také rodokmen je základním chovatelským dokladem obsahující údaje o psu či feně: název plemene, pohlaví, jméno, datum narození, číslo zápisu v plemenné knize, tetovací číslo, barvu a druh srsti, adresu chovatele a majitele, údaje o předcích nejméně do třetí generace včetně získaných titulů a ocenění, výsledky chovného svodu, bonitace, výstav, zkoušek, vše potvrzeno plemennou knihou a opatřeno podpisem chovatele. PP psa je proto zárukou určitých vlastností daného plemene – zdravotních, exteriérových a povahových.

Zdravotní vlastnosti

Jednou z podmínek je zdravotní veterinární vyšetření geneticky podmíněných chorob - u hovawartů se jedná o kloubní onemocnění tzv. dysplazii (povinný je RTG kyčelních kloubů).

Povahové a exteriérové vlastnosti

Další z podmínek je bonitace, při níž se posuzuje jednak exteriér, kde rozhodčí ohodnotí psa a rozhodne, zda splňuje kritéria pro dané plemeno (např. výška, stavba těla, korektní skus či plnochrupost, správné osrstění, barva očí…), jednak pes podstupuje i povahový test (např pro nepřiměřenou a nežádoucí útočnost na osoby nebo psy, nezvladatelnost nebo silnou bázlivost psa, má bonitační komise povinnost vyloučit psa z účasti na bonitaci).

Štěně s průkazem původu má tedy všechny předpoklady, aby z něj vyrostl jedinec odpovídající standardu daného plemene. Avšak sám tento průkaz původu není zárukou toho, že ze štěněte bude také jednou chovný pes či fena. Aby z takovéhoto štěňátka chovný jedinec byl, musí i on v dospělosti splnit všechny podmínky chovnosti.